Tesis Teknik Denetim

“Her binanın periyodik check-up ihtiyacı vardır.”

Yaşayan binaların Teknik yönetiminin değerlendirilmesi;

Teknik kadro organizasyonu ve iş süreçleri değerlendirmesi
Personel teknik yeterlilikleri ve eğitim ihtiyacı
Bakım ve onarımların Teknik uygunluğu
Hizmet performans değerlendirmeleri
Teknik kadro çalışma verimliliği
Tedarikçi sözleşmeleri teknik uygunluğu
Teknik Durum Analizi:
Mevcut cihaz ve sistemlerin durum etütleri
Performans ölçümleri
Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar çerçevesinde yenileme ve revizyon planları
CAPEX bütçeleri (revizyon ve yenileme maliyetleri)
Revizyon ve yenilemelerin süpervizyonu
Re-commissioning
tesis-teknik-denetim-01
tesis-teknik-denetim-02