Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Optima, faaliyetlerini yaşam döngüsü, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir gelişme ve sürekli iyileştirme ilkeleri üzerine inşa eder. Bu temel değerler, iş süreçlerimizin planlama, uygulama, kontrol ve düzeltme aşamalarında kılavuzluk eder. Çalışanlarımızın bu değerlere olan bağlılığı ve ekip çalışması, entegre yönetim sistemimizin başarılı bir şekilde işlemesini sağlar. 

Müşteri memnuniyetine odaklı bir yaklaşımla hareket eden firmamız, sürekli iyileştirme felsefesiyle kalite standartlarını yükseltmeyi ve çevresel etkileri minimize etmeyi hedefler. Bu bağlamda, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında taahhütlerde bulunarak çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını öncelikli tutarız. 

İSG politikamız, faaliyetlerimizin her aşamasında güvenli çalışma ortamlarını sağlamayı, riskleri minimize etmeyi ve acil durum yönetimine odaklanmayı içerir. Böylelikle, sürdürülebilir ve etik bir yaklaşımla hem müşteri memnuniyetini sağlamayı hem de iş sağlığı ve güvenliği standartlarını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlarız.

Faaliyetlerimiz

İnşaat, bakım, onarım ve mühendislik sektörlerinde ulusal ve uluslararası yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde faaliyet göstermek,
Çevre Yönetim Sistemi beklentileri gereği çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak,
Kalite Çevre ve İSG Yönetim Sistemi kapsamında çalışanların katılımını sağlamak,
İSG Yönetim Sistemi beklentileri gereği tehlikelerin ortadan kaldırılması için ramak kala sürecinin en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak,
En iyi teknolojileri ve işletme prosedürlerini uygulayarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, sağlık ve iş güvenliği risklerine maruz kalmasını en aza indirmek,
Çevre ve İSG ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve azaltmak,
Kalite, Çevre ve İSG yönetim sistemini sürekli geliştirerek performansımızı ölçmek,
Hedeflerimize ulaşmak için eylem planları hazırlayıp, performansımızı sürekli olarak iyileştirmek,
Kalite Çevre ve İSG performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve çalışanlarımızın çevre koruma konusunda aktif rol almaları için, gerekli eğitimleri vererek bilinçlendirilmelerini sağlamak,
Taşeron ve tedarikçilerimizden, Kalite yönetim sistemi değerlerimize saygılı olmalarını talep ederek, bilinçlendirme eğitimlerini vermektir.

Taahhüdümüz, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemimiz kapsamında ve politikamız çerçevesinde, faaliyetlerimizin her aşamasında ekip çalışmasıyla birlikte sürekli iyileştirme felsefesini benimseyerek, faaliyetlerimize ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır.

GENEL MÜDÜR