İnsan Kaynakları Politikamız

OPTIMA tüm Türkiye’de faaliyet gösteren 250’ye yakın çalışanı ile büyük bir ailedir.

En önemli sermayesi insan kaynağı olan OPTIMA, stratejik düşünebilen, hızlı, atak ve sorumlu çalışma arkadaşları ile bu aileyi büyütmeyi hedeflemektedir.

OPTIMA, çalışanları için; Hem kişisel özelliklerini hem de mesleki bilgilerin gelişebilmeleri için uygun ortamı yaratmak, Sürekli öğrenimin sürdürebilmesi için uygun işyeri çalışma şartlarını ve ortamı yaratmak, Personel farklılıklarını doğru biçimde değerlendirecek sistemleri kurmak ve işletmek, Performans değerlendirmesini objektif kriterle ölçmek ve değerlendirmek, Yüksek performansı ödüllendirmek, beklentinin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak, Motivasyon unsurunun önemini bilerek bu yönde yatırım yapmak ve iç müşteri memnuniyetini sağlamak yöntem ve amaçlarıyla hareket eder.

OPTIMA’da çalışmak, insan hayatına olumlu katkıda bulunma fırsatı yakalamak demektir. Bu bağlamda sürekli büyüyen ve gelişen bu aileye katılın.

İşe Alım Süreci

OPTIMAnın başarısının en önemli unsuru kadrosunda bulunan çalışanlarıdır. Bu bağlamda şirketimiz içerisinde açılan pozisyonlar için doğru insanı doğru işe yerleştirmek en büyük hedefimizdir.

Adaylarda aranan ortak özellikler; açılan pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinliklerle beraber OPTIMA kurum kültürü ve değerleriyle uyumlu kişilik özelliklerine sahip olmalıdır.

Personel ihtiyaçlarımız doğrultusunda telefon mülakatı, ve bire bir mülakat türlerini kullanmaktayız. Mülakatlarımızı yetkinlik bazlı mülakat tekniği ile gerçekleştirmekteyiz. Pozisyona göre yabancı dil testi, kişilik envanteri testleri gerçekleştirilmektedir.

İlk mülakat, İnsan Kaynakları tarafından gerçekleştirilir ve adayın pozisyona uygunluğu ile yetkinlikleri ölçülür. Bu süreçte başarılı olan adaylar ilgili birim yöneticisi ile ikinci bir mülakata davet edilir. Aday, gerekiyorsa üçüncü bir görüşme sürecine de dahil olabilmektedir.

Personel Profili

29 Yaş ortalaması ile, hızlı aksiyon gösteren, proaktif yaklaşım sergileyen genç ve dinamik bir kadro ile çalışırız. Uzun dönemli iş ilişkilerimizi hem iş ortaklarımız hem de personelimiz nezdinde korumayı hedefleriz. Ortalama %2 Turnover oranı ile çalışırız. Nitelikli işgücünün önemini bilir, “Öğrenen Organizasyon”a inanırız. %22’si Orta Öğretim %49’u lise; %29’u lisans/yüksek lisans eğitimine sahip personelimizin, eğitimlerine devam etmelerinde öncülük ederiz.