Teknoloji

Optima, INTEGRO yazılımı ile Tesis Teknik Yönetim hizmetlerini bir adım öteye taşır. INTEGRO, Tesis Teknik Yönetimi için özel olarak geliştirilmiş ve online olarak tüm tesis yönetim faaliyetlerinin izlenebilir olmasını sağlayan web tabanlı bir Varlık ve Teknik Yönetim yazılımıdır.

Varlık Yönetimi kapsamında aşağıdaki modülleri içerir:

Ekipman Yönetimi/Ekipman Geçmişleri
Enerji Yönetimi
Personel Verimlilik Yönetimi
Periyodik Bakım Yönetimi
Arıza Müdahale ve Onarımlar
Teknik Bütçe Yönetimi
Malzeme ve yedek parça Stok Yönetimi

Tüm dataların anlık olarak işlenebileceği bir yapıya sahip olup, tesis teknik yönetimi ile ilgili tüm süreçleri dijitalleştirebilir. Genel özellikleri aşağıdaki gibidir:

Harici sensörler ile haberleşebilir.
Bulut tabanlıdır, kurulma ihtiyaç yoktur.
Mobil uygulamalar ile birlikte bütünleşik çalışır.
Bütün verileri ortak bir platformda işleyebilir.
Cihaz Envanter modülü ile tüm cihazlar sınıflara ayrılabilir.
Cihaz envanterine ait teknik dokümanların ve gerekli videoların yüklenebildiği kütüphane alanı mevcuttur.
Cihaz arıza bildirimleri işlenebilir.
QR, barkod vb gibi teknolojileri destekler.
Bir İş Talebi’ne bağlı birden fazla iş emri yaratılabileceği için, hiyerarşik yapıda çalışabilir.
İş talepleri ve bağlı olan iş emirleri; zaman aralığı, talebi yapan, işi yapan, işin tipi vb her türlü filtreleme yapılabilir.
İş emri yönetimi, zamanlama, önceliklendirme, atama, izleme, dokümantasyon vb gibi tüm bilgileri barındırır.
Günlük kontroller, koruyucu bakım, onarım gibi iş emri tipleri dahil olmak üzere, arzu edilen sayıda iş emri tipi yaratılabilir.
Kullanıcı sayısında sınırlama yoktur.
Tüm kullanıcılar, seçilen modüller çerçevesinde farklı şekillerde yetkilendirilebilir.
Kullanıcılar gruplanabilir ve kategorize edilebilir.
Her kullanıcı için e-posta adresine bağlı şifre yönetimi yapılabilir.
Tüm kullanıcılar uyarı/bilgilendirme (e-posta vb) tercihlerini kullanıcı bazlı ayarlayabilir.
Yöneticilerin faaliyetleri kolay izleyebilmesi için dashboardlar mevcuttur.
Esnek ve dinamik yapıda bir raporlama sistemi mevcut olup, kullanıcılar isteğine göre tasarlayabilir.